Service og montasje

Mesterbedrift med bred erfaring innen kjøle- og ventilasjons bransjen med fokus på service og kvalitet.

Vi leverer våre produkter og utfører selvsagt service i hele østlandsområdet.

Fredrikstad Kulde & Ventilasjon

Service og montasje

Enhver teknisk anretning med bevegelige deler krever vedlikeholdt. Faste vedlikeholdsprogram tilpasset de enkelte type system forebygger kostbare driftsstanser og unødvendige havarier. Mangelfullt vedlikehold kan også påvirke garantier på det installerte produkt.

Montering av anlegg utføres i henhold til Norsk kuldenorm. Driftssikkerhet, driftskostnader og tilgjengelighet vil alltid være vurderingsfaktorer.

Som servicebedrift vil vårt hovedfokus være å yte best mulig service i alle ledd. Tegnes serviceavtaler vil du som kunde ha optimal tilgang til vårt serviceapparat.


Mattilsyn og andre offentlige etater krever også god dokumentasjon på service og vedlikehold og ved faste avtaler vil dette være en del av avtalen som underbygger at du har tatt nødvendig grep.

Scroll to Top